Bajta PR' NAS Osrednje novice Korošci bomo kmalu dobili Kocerod
Korošci bomo kmalu dobili Kocerod PDF natisni E-pošta
Prispeval Lucija Kac, foto: RRA Koroška   
Torek, 18 Maj 2010 00:01

V skladu s sodobnimi smernicami na področju ravnanja z odpadki ter tudi z direktivami, ki urejajo to področje, je vseh dvanajst koroških občin stopilo skupaj in tako začelo delati na projektu, ki bo uredil odlaganje odpadkov ter reciklažo le-teh za naslednjih nekaj let.

Projekt, ki je ta trenutek verjetno poznan že vsem prebivalcem Koroške, poimenovan Kocerod oziroma Regijski center za ravnanje z odpadki Koroške, naj bi uredil področje ravnanja z odpadki in omogočil boljšo skrb za okolje na Koroškem.

V prihodnje bosta na Koroškem dva ločena centra, ki bosta poskrbela za različne faze v obdelavi odpadkov, in ki bosta opremljena s sodobno tehnologijo, ki je bila v trenutku načrtovanja Koceroda najboljša razpoložljiva in tako ustrezna za ravnanje z odpadki v skladu z zahtevami zakonodaje. Prvi izmed objektov bo v Občini Slovenj Gradec, natančneje v Mislinjski dobravi, kjer bodo izdelke pripravili za reciklažo in nadaljnjo obdelavo, drugi pa v Občini Prevalje, v krajevni skupnosti Holmec, kjer bo odlagališče preostanka odpadkov (kratko poimenovano ZMES).

Kocerod - Mislinjska dobrava, maj 2010
Gradbišče v Mislinjski dobravi, maj 2010

S projektom Kocerod naj bi bilo doseženo zmanjšanje količine odloženih odpadkov v okolju,  reduciranje količine nastalih toplogrednih plinov, znižanje emisij v okolje, hkrati pa naj bi se tudi pojavila možnost novih delovnih mest v novozgrajenih centrih. Zaradi ustreznega sortiranja in reciklaže odpadkov, ki so za to primerni, naj bi bilo zagotovljeno zmanjšanje količine odpadkov na izvozu, hkrati pa tudi zagotovljeno varno odlaganje odpadkov, ki se jih ne da reciklirati.

Oba izmed centrov bosta najverjetneje začela obratovati oktobra leta 2011, pri čemer bodo, po besedah vodje projekta Ivana Plevnika, z gradbenimi deli predvidoma zaključili pozno v jeseni 2010, ko bodo centra predali v poskusno obratovanje, ki bo trajalo eno leto in po katerem bo sledila tudi uradna predaja objektov. V času poskusnega obratovanja se bodo vsi komunalni odpadki že obdelovali v novozgrajenih napravah, pri čemer bodo tudi odpadke že odlagali na novo odlagališče ZMES.

Kocerod - ZMES, maj 2010
Gradbišče ZMES, maj 2010

Danes na Koroškem sicer obratujejo štiri odlagališča komunalnih odpadkov, ki pa bodo izgubila dovoljenje za obratovanje, zaradi česar bodo tudi zaprta in sanirana. Med temi odlagališči je tudi tisto v krajevni skupnosti Holmec, v bližini katerega bo novozgrajeno odlagališče ZMES.

Kot je povedal Plevnik, bo imelo novo odlagališče kapaciteto 108.000 kubičnih metrov v prvi fazi, kar naj bi zadostovalo za najmanj 12 let, oziroma, v kolikor bo dosežena večja stopnja recikliranja in predelave odpadkov, tudi za 15 ali več let.

Gre za obsežen projekt, ki naj bi stal 20 milijonov evrov, pri čemer gre za financiranje iz različnih virov. Delno bo projekt tako financirala Evropska unija iz Kohezijskega sklada, ostalo pa bodo prispevale koroške občine, pri čemer bodo le-te zagotovile finance, sorazmerne z deležem prebivalstva celotne regije – to pomeni, da bo vsak prebivalec Koroške prispeval enako, ne glede na velikost občine, v kateri domuje.

Celoten projekt pa bo nedvomno prinesel tudi spremembe za navade prebivalstva na Koroškem. Kot je dejal Plevnik, bodo prebivalci po začetku obratovanja novih centrov za odpadke dobili možnost za direktno ločevanje odpadkov na domu – poleg že zdaj obstoječih ekoloških otokov bodo v prihodnje tako morali doma ločevati odpadke v tri skupine in sicer v posode za suho frakcijo, kamor bodo spadali vsi odpadki, ki se bodo pozneje sortirali in reciklirali (recimo papir, steklo, čista plastična embalaža …), v posode za mokro frakcijo, kamor bo spadala odpadna embalaža, ki je umazana in tako primerna za predelavo v gorivo ter v tretje posode, namenjene za biološke odpadke.

Podrobnejše informacije ter navodila za ravnanje z odpadki na domu bodo prebivalci Koroške prejeli že v naslednjih mesecih, preden bodo naprave Kocerod začele tudi že poskusno obratovati.

 

Najbolj brane osrednje novice

Bajtin referendum

Ste danes dobre volje?
 
Vse pravice pridržane Pravno obvestilo O Bajti in avtorjih Uredništvo Oglaševanje F.A.Q Vaše nastavitve zasebnosti